کارتخوان امانی

در صورتی که به کارتخوان ثابت و یا سیار به صورت امانی نیاز دارید فرم زیر را تکمیل نمایید . پرسنل ما در اسرع وقت جهت تکمیل فرم ها و مدارک خدمت شما خواهند رسید.

تلفن تماس : ۳۸۹۱۸۲۷۶-۰۵۱

فرم درخواست کارتخوان امانی

 

تایید نهایی